Information / Dommere, Figuranter
Vigtigt, Vigtigt !!!
 
P.G.A tørken er alle former for GRILLNING
Det være sig kul, gas, el
+
rygning udenfor
Ryge Zonerne
 
Strengt forbudt.
 
Overtrædelse vil medføre bortvisning.
 
 
 
Figurantbesætning på Hovedavlsskuet.
 
Overfald (det korte): Morten Hansen 
Det lange: Jannik Dybvad Grube 
Reserve: Pav Andersen 
 
Vigtige informationer.

 
Af hensyn til god fremkommelighed
og uhindret udsyn for alle tilskuere,
er det ikke tilladt at opstille telt,
Pavillion el.lign. langs ringsiderne. 
 
Husk parkering kun på anviste pladser.
 
 
Schæferhundeklubben Kreds 6 | Holmensvej 29, 3600 Frederikssund